Holebybanen

Højbygård Papirfabrik med rangertræk ved vejerboden. Foto: John Bjerregaard

I dag er Holeby et trafikknudepunkt hvad angår rutebiltrafik. Men tidligere var der også en livlig jernbanetrafik til og fra Holeby, der ligger på den gamle Maribo-Rødby-Rødbyhavn linie.

Med indførelsen af Fugleflugtslinien var det ikke længere rentabelt med jernbanedrift på strækningen, som blev nedlagt m.h.t. personbefordringen, der blev lagt over på rutebilerne.

Strækningen fortsatte dog som godsstrækning endnu i nogle år, og ikke mindst Højbygård Papirfabrik (i den tidligere sukkerfabrik) havde stort set til sin lukning behov for transport pr. jernbane.

En jernbaneentusiast har samlet lidt billeder fra især denne del af banens historie - besøg hans hjemmeside om “Holeby banens sidste år”

LF_Basic_payoff_CMYK lille